Bắp Hạt        
Xuất xứ:  Ấn độ, USA.

Tạp chất: max. 2,0%
Hạt vỡ:  max. 3,0%
Độ ẩm:   max. 13,0%
Aflatoxin: max. 20ppm
  DDGS    -     Phụ phẩm từ chế biến bắp
Xuất xứ:  USA.

Tro:    max. 5,0%
Đạm thô:  min.  26%
Béo thô:  max. 12,0%
Độ ẩm:   max. 12,0%
  Lúa Mì Hạt        
Xuất xứ:  Ucraina.

Đạm thô:  min. 9,0%
Tạp chất: max. 2,0%
Độ ẩm: 	  max. 14,0%
Tỷ trọng: min. 72kg/HL

  Khô Dầu Cải        
Xuất xứ:  Ấn độ.

Oil & Albuminoids: 38,0%
Độ ẩm:   max. 10,0%
Xơ:    max. 12,0%
Cát sạn:  max. 2,5%
  Khô Dầu Nành        
Xuất xứ:  Argentina, Ấn độ, USA.

Đạm thô:   47,0%
Xơ:      3,5%
Độ ẩm: max. 12,5%
Tro:   max. 6,5%