LACTOSE        

Lactose là một disaccharide bao gồm glucose và galactose. Đây là chất dinh dưỡng rất dễ tiêu hoá cho thú non ngay sau khi sinh.
Không giống như sweet whey permeate (hàm lượng lactose khoảng 80%), Lactose có độ tinh khiết cao hơn rất nhiều. Vì vậy, lactose bột không mang bất cứ dạng đạm phi nitrogen (NPN) nào vào thức ăn hoàn chỉnh

Năng lượng: ME (heo nái) 16,1MJ

Sử dụng: Thay thế sữa, dùng trong thức ăn thú non.
Xuất xứ:  Mỹ, New Zealand.

Lactose: min. 99,0%	
Ẩm độ:	 max. 1,0%
Đạm thô: max. 0,5%
Tro thô: max. 0,5%
  MAK/Probat   -     Bột sữa casein whey

MAK là sản phẩm bột sữa sấy phun và khử 1 phần lactose. Casein whey là sản phẩm chung có được từ quá trình sản xuất casein từ sữa gầy dạng lỏng. Casein whey chứa lactose không có đạm từ casein nhưng vẫn có đạm từ whey.
Sản phẩm chung casein whey khử 1 phần lactose được xử lý bằng cách rút 1 phần đường sữa từ casein whey để thu được lactose. Vì rút bớt lactose từ casein whey nên lượng đạm từ whey của sản phẩm rất cao (20%). So với sản phẩm bột sữa whey ngọt khử lactose, thành phần khoáng chất trong casein whey khử lactose cao hơn.

Sử dụng: dùng như sản phẩm thay thế sữa trong thức ăn heo con.
Xuất xứ:  Đức, Mỹ.

Lactose: min. 36,0%	
Ẩm độ:	 max. 5,0%
Béo: 	 max. 2,0%
Đạm thô:    20,0%
Tro thô:    25,0%
  SWEET WHEY PERMEATE   -     Bột váng sữa

Sản phẩm whey permeate nguyên thuỷ rất giàu lactose. Vì vậy, sản phẩm sweet whey permeate chứa lượng lactose nhiều hơn đáng kể (84% lactose) và lượng tro thấp so với các sản phẩm 'delactosed whey permeate' của các nhà cung cấp khác.
Sweet whey permeate có một vị trí thống lĩnh trên thị trường sản phẩm permeate nhờ cấu trúc và quy trình chế biến đặc biệt (không hút ẩm), không đóng bánh. Sweet whey permeate là lựa chọn tuyệt vời để thay thế các sản phẩm lactose tinh khiết.

Sử dụng: Nguồn bổ sung sữa trong thức ăn heo con.
Xuất xứ:  Đức, Mỹ.


Lactose: min. 80,0%	
Ẩm độ:	    4,0%
Đạm thô:    3,5%
Tro thô:    6,0%