Tư vấn về dinh dưỡng và quản lý cho các trại chăn nuôi:
Với nhiều chuyên gia cố vấn giàu kinh nghiệm trên heo và bò sữa, Toàn Mỹ Phú sẵn sàng cung cấp cho các trại chăn nuôi những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, quản lý. Chúng tôi có thể tới thăm trại để nhận định tình hình thực tế và đưa ra những lời khuyên hữu ích nhằm nâng cao năng suất và chất lượng chăn nuôi.

Tư vấn làm công thức thức ăn heo con, heo nái:
Liên kết chặt chẽ với Vitalac, công ty Pháp chuyên sản xuất thức ăn heo con và heo nái, chúng tôi cũng có thể tư vấn làm công thức thức ăn cho khách hàng để tối ưu chất lượng dinh dưỡng và đạt được hiệu quả chăn nuôi tối đa.